Når man kommer opp i 45–50-årsalderen, vil de fleste utvikle presbyopi (alderssyn). Linsen i øyet blir mer stiv og man ser ikke så godt på nært hold. Det blir blant annet vanskelig å lese.

I et ungt øye uten synsfeil, brytes lysstrålene slik at de samles i et punkt på netthinnen. Siden den naturlige linsen i øyet er elastisk, vil linsen akkommodere. Det betyr at den endrer form og sørger for at man ser klart på ulike avstander. Når man blir eldre, blir linsen mer stiv og evnen til å akkomodere minsker. Det lir da vanskelig å fokusere på det som er nært. Lysstrålene fokuseres da bak netthinnen og synsbildet blir uklart.

Alderssyn har altså en helt annen årsak enn f.eks lansynthet. Personer som tidligere har vært laseroperert vil derfor også utvikle alderssyn.

I 45–50-årsalderen må derfor de fleste begynne å bruke lesebriller. Hvis man i tillegg har andre synsfeil, blir konsekvensen at det ikke lenger holder med en brille. Man må i tillegg ha lesebriller.

Hos Argus Syn har vi ulike metoder for korrigering av alderssyn.

Første trinn i en synskorrigering hos Argus Syn er en grundig medisinsk forundersøkelse. Etter at vi har gjort denne undersøkelsen, vil vi gi deg svar på hva som vil være den tryggeste behandlingsmåten for dine øyne.

Alderssyn kan korrigeres permanent enten med laser eller med linseoperasjon.

1 Korrigering med Femto LASIK laseroperasjon

For en del mennesker vil den beste løsningen på alderssyn være laserkorrigering av synet, slik at man får såkalt monovision. Under laseroperasjonen korrigerer vi slik at pasienten blir kvitt både alderssynet og eventuelle andre synsfeil som nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner. Argus Syn tilbyr den siste og mest presise generasjon laserkirurgi med Femto LASIK og den avanserte Eximer-laseren Schwind Amaris 1050 Hz og, for behandling av alderssyn.

Hva er monovision:

De aller fleste mennesker har et dominant og et ikke dominant øye. Når man lager monovision, laserkorrigerer vi øynene sli at det dominante øyet blir ”sikteøyet”, som får hovedansvaret for å se på avstand. Det ikke dominante øyet får hovedansvaret for å se på mellomavstand og nært.

Les mer om laseroperasjon

2 Synskorrigering av alderssyn med RLE – multifokale linser

For mange mennesker vil den best korrigeringen av alderssyn være såkalt linsebytte. Vi erstatter da (den stive) naturlige linsen med en avansert multifokal linse. Pasienten vil da se godt både på avstand og nært. Pasienter som har gjort linsebytte vil aldri kunne får grå stær.

Multifokale linser har flere styrker. Det er dette som gjør at man ser klart på ulike avstander.

I hovedtrekk finnes det følgende typer multifokale linser:

  1. Bifokale linser. Disse linsene har to styrker og gir godt syn både på nært og langt hold.
  2. Trifokale linser. Dette er linser med tre styrker og som gir godt syn på nært, langt og mellomlangt hold.
  3. Toriske linser. Dette er mulitfokale linser, som også korrigerer for skjeve hornhinner.

Under den medisinske forundersøkelsen finner vi ut hvilken linsetype som vil være den beste løsningen for den enkelte pasients synsproblem.

Les mer om linseoperasjon