Du merker kvalitetsforskjellen fra første øyeblikk når du ringer Argus Syn og en av klinikkens erfarne sykepleiere snakker med deg og avtaler tidspunkt for forundersøkelsen. Du møter en hyggelig fagperson med høy kompetanse, noe som vil gi deg den tryggheten du trenger når du skal velge å korrigere synet ditt.

Forundersøkelsen er uhyre viktig, for det er resultatene av denne, som avgjør om vi anbefaler synskorrigering og eventuelt, hvilken metode vi mener vil gi best resultat for den enkelte. Det er også derfor du og din øyehelse blir vurdert både av en øyelege og en optiker med lang erfaring, et samkjørt team, som har jobbet hos oss i mange år.

Optikeren er spesialist på å gjøre nødvendige målinger av øyet og synet, mens øyelegen har den medisinske kompetansen, som er nødvendig for å vurderer målingene. Øyelegen undersøker samtidige både øynene og helsen din, for å utelukke sykdommer eller tilstander som kan påvirke resultatet. Samarbeidet gir en diagnostisk nøyaktighet, som øker pasientsikkerheten. Denne grundige, mer omfattende vurderingen av pasientens øyehelse, behov og muligheter skiller Argus Syn fra andre synsklinikker. Det er under forundersøkelsen vi identifiser pasienter, som av ulike årsaker, ikke er gode kandidater for behandling. Denne konsultasjonen tar opp til en og en halv time, vel anvendt tid når det resulterer i tryggere og mer vellykket synskorrigerende behandling og resultat.

2. Valg av metode og teknologi hos Argus Syn:

Det finnes ulike metoder for synskorrigerende behandling. Ved en laseroperasjon kan vi for eksempel gjøre ReLex SMILE, som er den nyeste anerkjente metoden, SmartPulse teknologi i kombinasjon med FemtoLASIK (brukes av NASA) eller Smart SURFACE. Ved linsebytte (vanligst for pasienter fra ca 50+) behersker vi også flere av de tryggeste metodene, som du kan leser mer om på nettsiden vår. Øyelegen vurdrer optikerens målinger og pasientens øyehelse og livsstil for så å foreslå den best egnede behandlingsmetoden. Dette bidrar til å sikre et godt operasjonsresultat.

3. Etterbehandling og oppfølging hos Argus Syn:

Det tette og gode samarbeidet mellom våre øyeleger og optikere fortsetter etter at du er ferdigbehandlet.

Du vil bli innkalt til oppfølging, slik at vi sammen kan kontrollere resultatet, svare på spørsmål og håndtere eventuelle bivirkninger, som heldigvis tilhører sjeldenhetene. Hos Argus Syn får du gratis oppfølging og eventuell korrigerende behandling inkludert i prisen i hele 10 år etter synsoperasjonen. Dette sikrer at du får best mulig – og varig – godt syn og helse.

Samarbeidet mellom øyelegen og optikeren fører til en grundigere og mer omfattende forundersøkelse. Dette gir en tryggere behandling, noe som er viktig for å sikre et godt synsresultat for deg som pasient