Uklart eller dårlig syn kan ha flere årsaker. Mange mennesker er født med, eller utvikler i ung alder ulike brytningsfeil i øyet, noe som fører til at man blir nærsynt, langsynt eller har skjeve hornhinner. Med alderen får de fleste dårlig lesesyn, såkalt alderssyn. Dette skyldes at øyelinsen er blitt mindre fleksibel og det blir vanskelig å fokusere på det som er nært. Slike synsfeil kan ofte rettes ved synskorrigering av øynene.

Det finnes i dag flere ulike måter å korrigere for de synsfeilene man har, slik at man ser godt. Alternativene er enten å bruke synshjelpemidler som briller og kontaktlinser, eller å gjøre en permanent justering av brytningsforholdene i øyet, slik at synsbildet blir fokuset på netthinnen. Permanent synskorrigering hos Argus Syn gjøres enten med excimer laserfemtosekund laser- eller linseoperasjon.

Briller

De første enkle synshjelpemidlene vi kjenner til, var i oldtidens Egypt. Da ble det brukt konvekse krystaller som et hjelpemiddel til å se ting klarere. Tidlig i middelalderen begynte man å lage de første brillene. Først kom lesebriller for langsynte og alderssyn, senere utviklet man briller for nærsynthet. I dag har vi briller for de viktigste brytningsfeilene, og brillene er blitt mer anatomisk tilpasset. Noen brytningsfeil, som høyere grad av aberrasjoner, kan ikke korrigeres med briller. Det kan også være et problem å bruke briller hvis man har ekstra store synsavvik.

Briller er et synshjelpemiddel, som noen anvender kun i visse situasjoner, mens andre er avhengig av å bruke hele dagen. Noen blir til og med så vant til brillene at de opplever dem som en del av deres fremtoning. I tillegg kan man velge ulike designbriller osv.

Mange synes imidlertid at det er tungvint og brysomt med briller i en rekke situasjoner. For eksempel er briller ofte vanskelig å kombinere med sport, friluftsliv og idrett. Briller må holdes rene og de blir etterhvert slitt. Med skitne eller oppripete brilleglass blir synsinntrykket og synsopplevelsen selvfølgelig redusert. Skulle man være uheldig å ødelegge, forlegge eller miste brillene, kan man plutselig stå oppe i en vanskelig situasjon.

Når brillebrukere i tillegg får alderssyn, blir problemet enda større. Da må mange ty til ulike brillepar for å lese og se på avstand. Et alternativ kan være å kjøpe dyre progressive briller, men mange har problemer med å tilpasse seg disse.

Undersøkelser viser at i snitt benyttes briller 3,1 år før de skiftes.

Kontaktlinser

Et alternativt hjelpemiddel for å korrigere for brytningsfeil er en kunstig linse, såkalt kontaktlinse, som plasseres på hornhinneoverflaten. Linsene finnes i en rekke ulike kvaliteter og er enten formstabile (harde) eller myke.

Sammenlignet med briller, så har kontaktlinser den fordelen at de ikke dugger, eller får riper. Man slipper følelsen av å se verden gjennom et vindu/brilleglass og kontaktlinsene er ikke i veien, slik briller ofte kan være. Mange velger også kontaktlinser av kosmetiske grunner.

Kontaktlinser har imidlertid flere alvorlige bivirkninger enn briller. Man kan oppleve å få sår på hornhinnen. Spesielt kan dette være et problem hvis man har kontaktlinsene på om natten og hvis man bruker myke kontaktlinser. Man kan også skade hornhinnen med neglene når linsene tas av og på.

Kontaktlinsebruk kan føre til redusert oksygentilgang til hornhinnen. Dette kan føre til tørrhet, irritasjon og hevelser i hornhinnevevet. Som en følge av dette kan man oppleve noe nedsatt syn i perioder.

Andre bivirkninger er overømfintlighet eller allergisk reaksjon ovenfor rensevæsken eller fra urenheter som oppstår i forbindelse med bruken av kontaktlinsene. Dette kan igjen føre til en blodåreinnvekst i hornhinnen, noe som kan gi nedsatt syn.

I kaldt vær kan økt tåreflod eller at linsene på grunn av lav temperatur blir stive, føre til at de lettere faller ut.

På lange flyreiser blir luften ofte tørr, noe som kan gi kontaktlinseproblemer.

Bruk av kontaktlinser krever høy grad av renslighet. Hvert år får flere mennesker i Norge varig nedsatt syn eller i verste fall blir blinde på grunn av alvorlige øyeinfeksjoner etter kontaktlinsebruk.

Permanent synskorrigering med laser eller linser

Basert på mange års forskning, avansert teknologi og medisinsk ekspertise innen øye- og refraktiv (synskorrigerende) kirurgi, finnes det nå velutprøvde og gode alternativer for å oppnå godt syn uten synshjelpemidler. Hos Argus Syn har vi ulike løsninger for permanent synskorrigering, som gjøres enten med excimer laser, femtosekund laser eller med multifokale linser. Dette er trygge og gode behandlingsmetoder, som man har lang erfaring med og som utføres i hele verden.

Selv om synskorrigering er en velutprøvd og anerkjent behandling, er det fortsatt mange, som velger å bruke briller eller kontaktlinser, for å se godt. De viktigste årsakene til dette er:

  • Frykten for komplikasjoner
  • Redselen for smerte
  • Oppfatningen om at det er kostbart

Som tidligere beskrevet, er kontaktlinsebruk forbundet med faren for en rekke bivirkninger og komplikasjoner. Forskningen viser også klart at det langt høyere fare for komplikasjoner med kontaktlinser enn med synsoperasjon.

Når man velger å gjøre en medisinsk behandling enten det er å gå til tannlege eller lege, er det alltid fornuftig å sjekke om klinikken man skal benytte er av høy kvalitet. Selv om synskirurgi er en trygg behandling, vil det være forskjeller også innen dette feltet. Det går skiller mellom hvor lang og bred erfaring og kompetanse legene og det øvrige helsepersonellet innehar, hvor avansert medisinsk utstyr klinikken benytter, hvilke krav som settes til kontroll av sterilitet og sikkerhet (rutiner og sertifiseringer), hvor god informasjon pasientene får både i forkant og underveis i behandlingsforløpet, og hva tidligere pasienter forteller.

Man bør også sjekke hvilke krav øyekirurgene setter til godt resultat. Hos Argus Syn er kravet hos de erfarne øyekirurgene at man skal se like godt eller bedre enn det man gjorde med briller før inngrepet.

Før synskorrigeringen gis det bedøvende øyedråper. Behandlingen er derfor smertefri. Etter en laserbehandling vil mange oppleve et lett ubehag de første timene etter inngrepet. Det kan føles som man har rusk eller støv på øynene og man kan få økt tåreflod. De aller fleste, går imidlertid på jobb eller er i vanlig aktivitet neste dag enten de har gjort synskorrigerende laser eller linseoperasjon.

Synskorrigering kan oppfattes som kostbart. Men det er da viktig å huske at dette er en engangsutgift. Hos Argus Syn er aller kontroller og eventuelle etterjusteringer inkludert i prisen, så her kommer ingen ekstra kostnader. Undersøkelser har vist at kostnaden over tid til konsultasjon hos optiker og tilpassing av briller eller kontaktlinser pluss kjøp av briller og kontaktlinser blir høyere enn det en synsoperasjon koster. Hos Argus Syn har vi i tillegg finansieringsløsninger slik at man på den måten kan fordele kostanden over en tidsperiode.

Selv om de aller fleste egner seg for synskorrigering, vil det alltid være noen man ikke kan hjelpe og som bør fortsette å bruke briller.

Alle som tar kontakt med Argus Syn må derfor først ta en uforpliktende grundig medisinsk forundersøkelse hos øyelege, optiker og rådgivende sykepleier. Først etter denne grundige gjennomgangen vil våre øyekirurger kunne gi råd om hva som vil være den beste løsningen for den enkelte.