Første trinn i en vellykket synsoperasjon er forundersøkelsen. Under denne konsultasjonen måler og undersøker vi alle forhold i øyet. Måleresultatene benyttes senere når vi gjør selve synskorrigeringen. For at behandlingen skal bli optimal og synsresultatet det beste, er det viktig at det medisinske personalet har høy kompetanse og at det tekniske utstyret er av ypperste kvalitet.

Hos Argus Syn blir øynene og synet ditt grundig undersøkt av både optiker og øyelege. Det er satt av god tid til spørsmål og informasjon hos en rådgivende sykepleier.

Argus Syn – et ledende kompetansesenter innen synskirurgi.

Klikk her for å bestille en medisinsk forundersøkelse