I perioden mellom sent i 40- til tidlig i 50 årsalderen har de fleste mennesker fått såkalt alderssyn. Linsen inne i øyet har mistet sin elastisitet og det blir vanskelig å fokusere på det som er nært. Lesesynet er ikke lenger klart og det er blitt vanskelig å lese bøker, aviser, produktinformasjon på varer i butikken, tre i tråden i synålen osv. I tillegg til alderssynsproblemet har mange mennesker også fra tidligere andre synsfeil, som nærsynthetoverlangsynthet og/eller skjeve hornhinner.

Uansett om man kun trenger lesebriller eller om man har behov for ulike brillestyrker til forskjellige situasjoner, så oppleves avhengigheten av briller for mange, som et ekstra bryderi i hverdagen.

Synskorrigerende linseoperasjon (RLE) er et alternativ til briller. Dette er en behandlingsform, som velges av stadig flere. Behandlingen går ut på at man bytter ut øyets naturlige linse (som er blitt stiv), med en kunstig linse som er spesialtilpasset de synsfeilene man har. Etter et slikt linsebytte vil man se klart på både avstand og nært og man vil ikke trenge briller. Synskorrigeringen er permanent og vil vare resten av livet.

Selve operasjonen er den samme, som den man gjør når man har fått grå stær. Da bytter man ut den uklare (grå) naturlige linsen med en kunstig linse. Siden både RLE og grå stær operasjon innebærer et linsebytte, kan man aldri senere få grå stær etter en synskorrigerende linseoperasjon.

Forskjellen mellom en grå stær operasjon og RLE er egenskapene ved linsen, som blir lagt inn. Ved en synskorrigerende linseoperasjon legger man inn en linse som er spesialtilpasset for det synsavviket man har. Ofte blir det lagt inn en såkalt multifokal linse.

Synskorrigerende (refraktiv) kirurgi er et fagfelt som krever lang erfaring, spesialisert kompetanse og avansert medisinsk utstyr. Hos Argus Syn er det blitt utført synskorrigerende kirurgi i 30 år. Klinikken har spesialiserte øyekirurger, optikerne og sykepleiere som har vært i klinikken i mange år. Majoriteten av de ansatte har tatt imot tusenvis av pasienter for synskorrigering. En viktig del av kompetansen, i tillegg til det kirurgiske, ligger i å kartlegge alle pasientens synsfeil og beregne riktige linser. Det er også viktig med god informasjon underveis. Argus Syn har informasjonssykepleiere med svært lang erfaring innen synskorrigerende behandling. Den medisinske forundersøkelsen inkluderer alltid en grundig samtale for å sikre at pasienten er fullt informert om inngrepet og tiden etter.

Hos Argus Syn velger vi den optimale løsningen for hver pasient. Øyelegene velger de linsene som vil fungere best for den enkelte og gir all oppfølging som er nødvendig. For å sikre at man alltid får de beste linsene har klinikken valgt å ikke knytte til seg kun en linseleverandør. Selv om linseinnkjøpene blir noe dyrere, benytter Argus Syn alle de ledende linseprodusentene for å sikre bredest mulig utvalg av løsninger.

De aller fleste pasienter har godt syn allerede dagen etter operasjonen. For noen vil det imidlertid ta litt lenger tid og omkring 1 av 10 vil trenge en etterjustering før synet er helt på plass. Etterkorrigering blir enten gjort med excimer laser eller med en tilleggs-linse.

Alle kontroller opp til 5 år etter operasjonen og eventuelle etterkorrigeringer er inkludert i prisen man betalte for behandlingen i utgangspunktet.

Behandlingen synskorrigerende linseoperasjon vil variere mellom ulike klinikker som tilbyr dette. Typiske elementer, som vil være forskjellig, er personalets erfaring og kompetanse, teknisk utstyr, krav til kvalitet, om man gjennomfører en medisinsk forundersøkelse i forkant og hvilken oppfølging pasienten får i etterkant.