Siden omkring 1990 har mange titalls millioner mennesker rundt om i verden blitt brillefri etter synskorrigerende operasjon.

Ca 50% av alle mennesker har en medfødt eller utvikler i ungdomstiden en brytningsfeil i øyet. Det vil si at de enten er nærsynte, langsynte, har skjeve hornhinner eller en kombinasjon av disse synsfeilene. Årsaken til at man ikke kan se klart uten briller eller kontaktlinser, er at øyet enten er for langt, for kort eller har ujevn overflate. Hos unge mennesker (fra 20 års alderen) kan en slik brytningsfeil, som regel, rettes med en enkel laseroperasjon. Hensikten med operasjonen er å endre hornhinnekrumningen slik at brytningsfeilen forsvinner. Dette er en permanent endring av hornhinnekrumningen slik at en laseroperasjon av synsfeil er en varig korrigering.

Øyner som blir Brillefri

Dette tilsvarer å fotografere med et kamera som er ute av fokus. En nærsynt person uten briller vil se gjenstander på nært hold tydelig, mens gjenstander som er lengre unna blir uklare. Nærsynthet kan skyldes en arvelig eller ervervet disposisjon som vanligvis begynner å utvikle seg i barneårene og stabiliserer seg i tenårene.

Første trinn i en synskorrigering hos Argus Syn er en grundig medisinsk forundersøkelse. Etter at vi har gjort denne undersøkelsen, vil vi gi deg svar på hva som vil være den tryggeste behandlingsmåten for dine øyne.