Etter synskorrigerende behandling hos Argus Syn blir alle pasienter fulgt opp med kontroller av synet og operasjonsresultatet. Man sjekker blant annet at synet er blitt klart og at det ikke er noen fare for infeksjoner eller bivirkninger.

Etter behandlingen får alle pasienter med seg øyekirurgens telefonnummer, slik at de når som helst kan ringe hvis det er noe de lurer på.

De fleste pasienter blir kontrollert dagen etter behandlingen. De følgende kontrollene blir vanligvis gjort etter 3-4 uker og deretter etter 3-4 måneder.

Det vil variere fra person til person hvor mange kontroller som trengs. For de fleste pasienter vil man være ferdig behandlet etter tre kontroller. Forutsetningen er man har oppnådd godt synsresultat.

For noen få pasienter vil det ta lenger tid før synet er helt optimalt og enkelte vil trenge en etterjustering før synet er kommet helt i mål.

Hos Argus Syn stilles det høye krav til hva som regnes som godt synsresultat. Synet skal minimum være like godt som det man hadde med briller eller kontaktlinser. Terskelen for å gjøre en etterjustering er derfor lav.

Hos Argus Syn er alle kontroller og eventuelle etterjusteringer etter synskorrigerende operasjon i opp til fem år etter behandlingen inkludert i operasjonshonoraret.