Grønn eller grå stær, hvilken er «den farlige»? – Dette er et spørsmål vi ofte får fra våre pasienter.

Grå stær (katarakt)

Grå stær (katarakt) skyldes uklarheter i øyets naturlige linse. For å korrigere dette, gjøres en enkel operasjon der man erstatter de uklare linsene med kunstige linser.

Mange pasienter som har grå stær er også avhenglig av lesebriller. Ved å erstatte den naturlige linsen med en multifokal linse, blir pasienten både kvitt sin grå stær og sine briller. Pasienten vil se godt på både avstand og nært. Øyekirurgene hos Argus Syn har lang erfaring og høy kompetanse innen synskorrigerende operasjoner både med laser og linsebytte (RLE).

Grønn stær (glaukom)

Grønn stær (glaukom) er en kronisk, irreversibel sykdom som permanent skader nervecellene på netthinnen, oftest på grunn av for høyt trykk inne øyet. De viktigste risikofaktorene for denne sykdommen er økende alder eller forekomst av grønn stær i nær familie.

Inne i øyet produseres det væske (kammervæske) som er nødvendig for øyets form og velbefinnende. Dersom det er et misforhold mellom produksjon og drenasje av denne væsken, kan trykket i øyet stige. Man merker som regel ikke selv at øyetrykket er forhøyet. Det er viktig å oppdage grønn stær tidlig og vi anbefaler derfor personer med grønn stær i slekten å ta en kontroll hos øyelege i 40-års alderen.

Utviklingen av grønn stær begynner med at man får gradvis innskrenket synsfelt. Først får man uklare flekker i ytterkantene, deretter mer sentralt og etterhvert kan man oppleve å få «tunnelsyn». Ved langt utviklet grønn stær kan også skarpsynet svekkes. Det er imidlertid sjelden man blir blind av grønn stær med dagens moderne behandling.

Behandling av grønn stær (glaukom)

  • Grønn stær kan enten behandles med øyedråper eller med operasjon.
  • Med øyedråper kan man nedsette produksjonen og/eller øker drenasjen av kammervæske.
  • Kirurgisk gjør man enten laseroperasjon (lasertrabekuloplastikk) eller så gjøres kirurgi hvor man øker drenasjen av kammervæske i øyet (trabekulektomi).

Når man har fått glaukom-diagnosen er det i begynnelsen vanlig med hyppige kontroller for å få øyetrykket under kontroll. Deretter kan man gå over til halvårlige kontroller. Dette kontrollregimet er livslangt.

Hos Argus Syn har vi investert i det beste diagnostiske utstyr, som er nødvendig for å diagnostisere grønn stær. Våre øyeleger har lang erfaring med glaukombehandling, blant annet fra øyeavdelingen på Ullevål.

En typisk glaukomkontroll innebærer at vi tar bilde av og skanner øyets synsnerve (OCT) for å se etter skader på nervefiberlaget i øyet. I tillegg til en generell klinisk undersøkelse og syns-sjekk vil vi måle trykket (tonometri) i øyet, hornhinnens tykkelse (pachymetri), inspisere drenasjen av kammervæske (gonioskopi) og gjøre en synsfeltsundersøkelse (autoperimetri).