Fornye førerkortet etter du har fylt 75 år?

Dersom du ønsker å beholde førerkortet etter at du har fylt 75 år, må du gjennomgå en helseundersøkelse og en synstest. Synstesten kan du ta hos oss ved å bestille øyelegetime her. Både skarpsynet og synsfeltet må oppfylle visse minstekrav for at du skal få fortsette å kjøre. Det er strengere krav til førerkort for tunge kjøretøy (lastebil/buss/minibuss) enn for lettere kjøretøy (personbil, motorsykkel, moped, snøscooter, traktor). Gyldigheten for nytt førerkort settes ut i fra helseattesten.

Hvorfor velge Argus Syn?

Øyelegene hos Argus Syn utfører grundigere øyeundersøkelser enn den du får hos din fastlege eller optiker. Fordelen ved å utføre denne sjekken hos en øyelege er at vi samtidig kan avdekke om du har øyesykdommmer som trenger behandling. Hvis du har synssvekkelse på grunn av grå stær, kan det være nødvendig med en linseoperasjon slik at du får godt nok syn til å fortsette å kjøre. Hos Argus Syn gjør vi både vanlig grå stær operasjon og synskorrigerende linse/grå stær operasjon. Med synskorrigerende linseoperasjon der vi legger inn multifokale linser, blir man også brillefri etter behandlingen.

Veien videre

Hvis både øyehelsen og din generelle helse er god nok, – og du har fylt 75 år, vil fastlegen gi deg en helseattest med gyldighet inntil 3 år. Det nye førerkortet er gyldig frem til du fyller 80 år.

Etter fylte 78 år kan helseattest og førerkort utstedes for inntil 2 år ved hver fornyelse.

Argus Syn har kort ventetid på synstest for førerkort og vi fyller ut «Helseattest Førerett Syn» som dokumentasjon til Statens Vegvesen. Les mer om det her.