Bakgrunnen for at Argus Syn valgte å bli ISO-sertifisert var at vi ønsket enda større fokus på kvalitetstyringen rundt pasientbehandlingene i klinikken. Sertifiseringen gir blant annet en garanti for at våre behandlinger følger samme prosedyre og har samme kvalitet.

Nøkkelen til klinikkens ulike behandlingsprosesser er personalets samlede kompetanse, det tekniske utstyret og tilbakemeldinger fra pasientene. Kundebehandlingen er klinikkens viktigste prosess. Alt kvalitetsarbeid hos Argus Syn er knyttet opp mot dette. Kvalitetssystemet innebærer at vi har kontroll på de ulike leddene av behandlingene i klinikken og sørger for at det alltid er lik kvalitet på det vi gjør. Ved å følge de samme standarder og prosedyrer hver gang, overlates ingenting til tilfeldighetene. Kvalitetsarbeidet sørger også for en kontinuerlig forbedring. Til sammen skaper dette trygghet for pasientene.

Hos Argus Syn har vi valgt å la vårt kvalitetssystem bli ISO-sertifisert etter den internasjonale standarden ISO 9001:2015 – Ledelsessystemer for kvalitet. Vi benytter denne standarden som en «kjøremal» for hvordan vi bygger opp og vedlikeholder våre egne systemer, slik at vi kan dokumentere i samsvar med pasientenes og myndighetenes krav.

Vi legger mye ressurser i å lytte til våre pasienter og får kontinuerlig tilbakemeldinger fra vårt kundetilfredshetssystem, som blir sent ut på mail til pasienter som er ferdig behandlet. Via vårt system for avviksbehandling sikrer vi også at virkningsfulle tiltak øker kvaliteten på tjenestene.

For å være sikker på at vi kan tilby den nyeste kunnskapen og beste praksis har vi gode systemer for opplæring og kompetanseheving av våre ansatte. Alle som jobber hos Argus Syn er autoriserte og har over 15 års erfaring innen øyefaget.

Ved å benytte denne kunnskapen og kompetansen sammen med høy grad av service, er vårt mål å tilfredsstille pasientenes krav og forventninger når de kommer til Argus Syn.