Synskorrigerende laseroperasjon er et lite inngrep der man med en avansert og presis excimer eller femtosekund laser foretar en forhåndsprogrammert justering av hornhinnekrumningen. Denne behandlingen fører til at de optiske forholdene i øyet blir korrekte. Laserbehandlingen skjer enten på eller inne i hornhinnen, som er den gjennomsiktige tynne strukturen, som ligger ytterst på øyet.

For å slippe å måtte bruke briller eller kontaktlinser til å korrigere de synsfeilene man har, gjør man med en laserkorreksjon en permanent justering av hornhinnekrumningen, slik at man ser klart uten hjelpemidler.

Hvem kan laseropereres?

Synskorrigerende laseroperasjon egner seg for de aller fleste som har synsproblemer. Dette inkluderer de som er nærsynte, langsynte og/eller har skjeve hornhinner og som er i aldersgruppen fra 18 år til begynnelsen av 40-årene. Vi laseropererer mennesker som er eldre enn dette, men for mange vil da en synskorrigerende linseoperasjon være den beste løsningen.

Dessverre finnes det noen vi ikke kan behandle. Dette er personer som har spesielle anatomiske forhold i øyet eller ulike generelle sykdommer eller øyesykdommer. Vi kan heller ikke laseroperere gravide eller ammende kvinner.

Noen få har så store synsavvik at man må velge andre metoder enn laseroperasjon for å gi permanent synskorrigering. Den mest vanlige løsningen for disse pasientene er at man legger inn en tilleggslinse i øyet (ICL).

Hvilken metode er riktig for deg?

Ingen øyne og ingen hornhinner er like. Hos Argus Syn har vi derfor ulike metoder for laserkorreksjon av synsfeil. Med utgangspunkt i den enkelte pasient, anbefaler øyelegene den operasjonsmetoden som passer best.

Under den medisinske forundersøkelsen finner de erfarne øyelegene og optikerne hos Argus Syn ut om pasienten egner seg for synsoperasjon, og hvilken metode som vil være best. Det gjøres en rekke øyemålinger med avansert utstyr og øynene blir undersøkt medisinsk. På denne måten er vi er sikre på at det ikke foreligger noen sykdommer eller kontraindikasjoner. Viktige forhold som undersøkes er hornhinnetykkelsen, hornhinnetopografien, graden av synsfeil, komplett medisinsk øyeundersøkelse, inklusive vurdering av netthinne og synsnerve. Hvis det skal gjøres linseoperasjon må man måle ut hvilken styrke og egenskaper den kunstige linsen skal ha.

Hos Argus Syn er det alltid satt av god tid til en grundig informasjonssamtale med en sykepleier som har mange års erfaring innen dette feltet. Pasienten mottar i tillegg skriftlig informasjon om behandlingen og sykepleieren besvarer alle spørsmål.

Til ”syvende og sist” er ikke spørsmålet Hvem egner seg for synskorrigerende laseroperasjon, men hvem som kan synsopereres. I dag kan man behandle de fleste med synsfeil i alle aldre over 18 år. Avhengig av den enkeltes øyne og alder finner vi hos Argus Syn den beste metoden enten med laser, ICL, eller individuelt tilpassede synskorrigerende linser, det vil si monofokale, multifokale, trifokale, eller spesiallinser for skjeve hornhinner.