Øyet er vår viktigste sans. Å kunne se klart både på avstand og nært, er for de aller fleste nødvendig for å fungere i hverdagen. Omtrent halvparten av alle mennesker har fra de er unge en eller annen form for synsfeil, det vil si at de er nærsynte, langsynte og/eller har skjeve hornhinner. Synsfeil handler om at øyet har en brytningsfeil. Dette fører til at lysstrålene som kommer inn i øyet ikke samles til et klart bilde på netthinnen, men fokuseres foran eller bak denne eller er spredd i ulike retninger.

Fra slutten av 40 årene oppstår det endringer i elastisiteten i øyets linse. Det fører til at man utvikler alderssyn. Man ser ikke lenger klart det som er på nært hold og må ty til lesebriller.

Mange opplever at alderssynet blir brysomt i hverdagen. Det er fort gjort å glemme å ta med lesebrillene i butikken eller andre steder man ferdes. Man får dermed ikke lest all den informasjon man ønsker, som typisk kan være varedeklarasjoner, meny på restauranter osv. Hvis man i tillegg fra før av har andre synsfeil, kan situasjonen bli enda mer frustrerende. Da kan løsningen være at man enten bytter mellom å bruke ulike brillepar for å se klart på nært og på avstand, eller at man skaffer seg progressive briller.

Et alternativ til briller er å få utført en synskorrigerende linseoperasjon (RLE). Hos Argus Syn har vi tilbudt denne behandlingsformen i snart 20 år og øyelegene ved klinikken har vært pionerer internasjonalt innenfor RLE/synskorrigerende linseoperasjoner.

Linseoperasjoner, RLE og katarakt (grå stær), er verdens mest vanlige medisinske inngrep. Selve operasjonen er den samme, da den innebærer at man bytter ut den naturlige linsen i øyet med en kunstig linse. Siden linsen blir byttet ut, kan pasienter som er RLE operert heller ikke få grå stær senere i livet.

Det som skiller RLE- fra en standard kataraktoperasjon er typen linse som blir plassert inne i øyet. Ved kataraktoperasjon legges det inn en enkel monofokal linse. Den korrigerer ikke for ulike synsfeil, dvs brytningsfeil i øyet og de fleste blir derfor nødt til å bruke briller i etterkant. Ved en RLE operasjon legger man inn en synskorrigerende linse i øyet. Dette kan være en multifokal/trifokal linse, som korrigerer synet slik at man ser godt både på avstand og nært eller en multifokal torisk linse, som i tillegg korrigerer for skjeve hornhinner for de som trenger det.

Det finnes ulike produsenter av synskorrigerende linser og det foregår stadig forskning og utvikling innenfor dette feltet. Et grunnleggende krav for linser som benyttes hos Argus Syn, er at linsene er CE og/eller FDA godkjent og at de kommer fra seriøse og anerkjente produsenter. Linsene fra de ulike leverandørene varierer likevel, blant annet med hensyn til hva den enkelte produsent anser, som den beste løsning for de fleste pasienter. Argus Syn har ikke bundet seg til noen spesifikk leverandør, selv om det kunne hatt en rekke praktiske og økonomiske fordeler. Et slikt valg ville begrense det utvalget man til enhver tid har tilgjengelig av synskorrigerende linser. Øyelegene hos Argus Syn søker alltid etter den løsningen, som vil være det beste valget for den enkelte pasient, og da er det viktig ha tilgjengelig så bredt utvalg av kvalitetslinser, som mulig.