Synskorrigering (refraktiv kirurgi) med laser, også kjent som laseroperasjon, har i større skala vært praktisert siden slutten av 1980 tallet. Hensikten med en laseroperasjon er å korrigere retningen lyset går gjennom øyet ved å justere hornhinnekrumningen. Man fjerner øyets brytningsfeil slik at synsbildet blir skarpt og klart. Utviklingen innen dette feltet har vært et av de raskeste innen øyemedisin (opthamologi) og i løpet av de siste 40 årene har det vært en rekke nyvinninger innen synskorrigerende kirurgi.

PRK – Photorefractive keratocomy

Med de første excimer laserene, som kom på markedet i 1987, var det kun mulig å gjøre såkalt overflatebehandling kalt PRK – Photorefractive keratocomy. I Norge startet de første pionerne med denne teknologien i 1991. Overflatekorrigering (PRK eller også kalt ASA) er en trygg laseroperasjon, som gir gode resultater. Fordi man behandler på hornhinnens overflate blir det imidlertid en del ubehag i etterkant og tilhelingstiden blir relativt lang. Med denne typen behandling vil det som regel gå noen uker før synet blir godt.

Smart puls no touch

Dagens overflatebehandling med excimer laser (”Smart puls no touch”), er en mer sofistikert laseroperasjon enn den man hadde de første årene. Man har også funnet metoder som gjør at ubehaget blir langt mindre. Likevel er overflatebehandling den metoden som har flest bivirkninger på kort sikt.

LASIK (laser-assited in situ keratomileusis)

Forskerne var tidlig på jakt etter en laseroperasjon som ville være mer skånsom for pasienten. I 1991 utviklet noen amerikanske forskere, Dr Stephen Slade og Dr Stephen Brint, en metode der man først løsnet et tynt lag ytterst på hornhinnen, en såkalt hengslet hornhinne-flap. Man korrigerte så hornhinnekrumningen med excimerlaseren slik at synsbildet ble fokusert på netthinnen. Etter laserkorrigeringen ble den hengslede flapen strøket tilbake på plass over behandlingsstedet. Denne behandlingsmetoden fikk navnet LASIK (laser-assited in situ keratomileusis). Det ble gjort en rekke kliniske studier og metoden ble godkjent av FDA i 1995. I de første årene med LASIK ble ”flapen” løsnet fra hornhinnen med et mikrokeratom (et fint roterende knivblad). Det finnes fortsatt klinikker som benytter denne metoden.

Femtosekund LASIK

I 2005 ble imidlertid en egen femtosekund laser godkjent for å skape en sirkelrund hengslet flap ytterst på hornhinnen. Dette førte til en mer presis og skånsom form for LASIK behandling (femtosekund LASIK).

Wavefront technology 3

I 2003 godkjente FDA en ny teknologi, såkalt wavefront technology 3. Med denne teknologien kan man lage et tredimensjonalt kart over den enkeltes hornhinnetopografi og synsfeil, og dermed programmere laseren til en enda mer presis laseroperasjon, som også inkluderer behandling av høyere grad aberrasjoner (synsfeil som ikke kan korrigeres med briller eller linser).

ReLEx SMILE ”key hole technology”

Den nyeste generasjon laserkorrigering av synsfeil er ReLEx SMILE ”key hole technology”. Med denne metoden lages det ikke noen flap. Selve laserbehandlingen foregår inne i hornhinnen og det overflødige hornhinnevevet tas ut gjennom en 2 mm stor åpning i horninneoverflaten.

Hos Argus Syn utfører øyekirurgene ulike behandlingsmetoder for laserbehandling av synsfeil. Enten pasienten blir behandlet med «Smart puls no touch overflatebehandling», «Femtosekund LASIK» eller «ReLEx SMILE» så benytter klinikken den nyeste og mest avanserte teknologien for synskorrigering. Hvilken operasjonsmetode, som velges, avhenger av den enkelte synsfeil, hornhinnetykkelse, øyets anatomi, livsstil og aktivitetsnivå. Gjennom den medisinske forundersøkelsen finner øyekirurgene frem til den metoden laseroperasjon som vil gi det beste resultatet for den enkelte pasient.