Langsynthet, overlangsynthet eller hypermetropi er betegnelser på er en tilstand hvor øyet er for kort i forhold til øyets lysbrytende kraft, slik at fokus for bildet man ser faller bak netthinnen. Bildet som netthinnen sender til synssentret i hjernen blir derfor uklart.

Hos langsynte er enten krumningen på hornhinnen for flat eller øyeeplet kortere enn normalt.

Barn og unge mennesker med denne synsfeilen vil vanligvis se godt både på kort og lang avstand, fordi linsen inne i øyet kompenserer for feilene i hornhinnen eller øyeeplet. Med alderen svekkes øyemusklenes evne til å kompensere. De fleste mennesker oppdager derfor ikke problemet med overlangsynthet før voksen alder.

Kan man laseroperere langsynthet?

Langsynthet, overlangsynthet eller hypermetropi er betegnelser på er en tilstand hvor øyet er for kort i forhold til øyets lysbrytende kraft, slik at fokus for bildet man ser faller bak netthinnen. Bildet man oppfatter blir derfor uklart.

Når man hos Argus Syn laseropererer langsynthet, benyttes Femto LASIK. Det vil si at man først benytter en femtosekund laser for å gjøre det forberedende inngrepet på hornhinnen. Deretter utføres selve korreksjonen med en Excimer laser. Med laseroperasjonen forlenger man avstanden fra hornhinnen til netthinnen (diameteren fra fremre til bakre del av øyet) slik avstanden blir riktig og at det dermed danner seg et skarpt bilde av det man ser på netthinnen. Man kan laseroperere ren lansynthet opp til ca +4. For dem som har en kombinasjon av lansynthet og skjeve hornhinner, kan man korrigere høyere pluss-styrke. Hvor høy styrke som kan korrigeres, vil avhenge av graden av skjevheten på hornhinnen.

Laserkorreksjon av langsynthet er en varig endring av hornhinnekrumningen, som gir en permanent synsforbedring.

Hos Argus Syn har vi alternative metoder for behandling av langsynthet

1 Korrigering med Femto LASIK laseroperasjon:

Generelt kan vi si at vi kan behandle styrker inntil + 4 med laser. Hvis pasienten har en kombinasjon av langsynthet og skjeve hornhinner kan vi operere høyere grad av langsynthet med denne metoden.

Argus Syn tilbyr den siste og mest presise generasjon laserkirurgi med Femto LASIK med den avanserte Excimer-laseren Schwind Amaris 1050 Hz for å korrigere langsynthet.

Les mer om laseroperasjon her

2 Korrigering med ICL – linseoperasjon:

For en del pasienter med store synsavvik (overlangsynthet) vil ikke laserkorrigering av hornhinnen være den optimale metoden for å oppnå godt syn. Isteden tilbys pasientene en ICL-operasjon. Vi korrigerer da langsyntheten ved å føre en ekstra linse inn i øyet. Linsen plasseres mellom iris og den naturlige linsen og gir meget god synskvalitet uten briller eller linser.

Med denne metoden (ICL) er det ingen begrensninger med tanke på hvilken brillestyrke man hadde før operasjonen.

Dette er en enkel og trygg måte å behandle langsynthet på.

Les mer om linseoperasjon her