Langsynthet, overlangsynthet eller hypermetropi er betegnelser på en tilstand hvor øyet er for kort i forhold til øyets lysbrytende kraft, slik at fokus for bildet man ser faller bak netthinnen. Bildet man oppfatter blir derfor uklart.

Når man hos Argus Syn laseropererer langsynthet, benyttes Femto LASIK. Det vil si at man først benytter en femtosekund laser for å gjøre det forberedende inngrepet på hornhinnen. Deretter utføres selve korreksjonen med en Excimer laser. Med laseroperasjonen forlenger man avstanden fra hornhinnen til netthinnen (diameteren fra fremre til bakre del av øyet) slik at avstanden blir riktig og at det dermed danner seg et skarpt bilde av det man ser på netthinnen. Man kan laseroperere ren lansynthet opp til ca +4. For dem som har en kombinasjon av langsynthet og skjeve hornhinner, kan man korrigere høyere pluss-styrke. Hvor høy styrke som kan korrigeres, vil avhenge av graden av skjevheten på hornhinnen.

Laserkorreksjon av langsynthet er en varig endring av hornhinnekrumningen, som gir en permanent synsforbedring.

Er det risikofylt å laseroperere synet?

Laseroperasjon av øyne har siden begynnelsen av 1990-tallet vært en anerkjent behandlingsmetode for korrigering av synsfeil. Behandlingen har de siste 30 årene gjort livet lettere for mange titalls millioner mennesker i ulike deler av verden.

Laseroperasjon av synsfeil er et mindre inngrep i hornhinnen. Legene hos Argus syn har praktisert denne behandlingsformen siden 1991.

Hensikten med inngrepet er å skape en varig endring av hornhinnekrumningen, slik at synsfeilen korrigeres og man ser klart. En del mennesker vegrer seg for å gjøre synskorrigerende behandling fordi de er er redde for å få svekket syn eller i verste fall miste synet. Laserkorreksjon er imidlertid en trygg behandlingsform. Infeksjonsrisikoen er meget lav, 1 av 3500. Til sammenligning er infeksjonsrisikoen ved bruk av kontaktlinser langt høyere. Hvis en infeksjon skulle oppstå behandles den med antibiotika.

En vanlig å bivirkning den første tiden etter en laserkorreksjon er tørre øyne og «halo» (ringer rundt lyskilder i mørke). Dette forsvinner for de aller fleste etter noen uker.

Hos Argus Syn stiller vi høye krav til presisjon med tanke på behandlingsresultatet. Legene på klinikken har en lav terskel for å gjøre en ekstra «finpuss» (etterkorreksjon), hvis man ser at det kan gi ytterligere forbedret syn. Hos Argus etterkorrigeres 4 av 100 laseroperasjoner.