Ute blant ”folk flest” hersker det mange forestillinger om hva synskorrigerende laseroperasjoner er. I denne bloggen finner du et knippe av de vanligste antagelsene. Hvis det er noe som her er uklart eller at du har forestillinger, som ikke er besvart, håper vi du tar kontakt med oss i Argus Syn slik at vi kan svare på dine spørsmål.

Hva er synskorrigerende operasjon?

En synskorrigering vil si at man permanent endrer brytningsforholdene i øyet slik at man ser klart uten briller eller kontaktlinser. Endringen av brytningsforholdene kan enten skje ved at

  • man justerer hornhinnekrumningen med synskorrigerende laseroperasjoner
  • bytter ut den eksisterende linsen med en mulitfokal, trifokal eller torisk linse (RLE)
  • legger inn en tilleggslinse ICL

Myte:

”Det er farlig å laserkorrigere synet.”

Fakta:

Før vi gjør en synskorrigerende laseroperasjon hos Argus Syn blir pasienten grundig undersøkt av optiker og øyelege. En erfaren sykepleier går gjennom all informasjon og alle spørsmål knyttet til behandlingen. Pasienten får i tillegg skriftlig materiale med seg hjem, som omhandler alt man trenger å vite før operasjonen.

Når man korrigerer synet med synskorrigerende laseroperasjoner gjøres en liten justering av hornhinnekrumningen slik at det man ser blir fokusert på netthinnen og man får klart syn. Behandlingen foregår i hornhinnen ytterst i øyet. Det har vært utført mer enn 50 millioner synskorrigerende laseroperasjoner rundt i hele verden de siste 30 årene. Hadde dette vært en svært risikofylt prosedyre, ville ikke denne behandlingsformen eksistert.

Alle medisinske inngrep er imidlertid forbundet med en viss risiko. Det er derfor fornuftig å se etter en klinikk der legene og personalet har lang erfaring og gode referanser.

Etter behandlingen får alle pasienter hos Argus Syn gode råd og instruksjon fra en rådgivende sykepleier for den første tiden etter synskorrigerende laseroperasjoner. De får også med seg en lett forståelig informasjonsfolder hjem. Hvis det skulle dukker opp behov for hjelp etter operasjonen, kan man ringe øyekirurgen til enhver tid.

Det er forøvrig langt mer risikofylt å bruke kontaktlinser enn å korrigere synet med øyelaser. Hvert år får flere mennesker i Norge nedsatt syn eller i verste fall blir blinde på grunn av betennelse i hornhinnen som følge av kontaktlinsebruk.

Hos Argus Syn har vi et team med øyeleger, optikere og sykepleiere, som alle har fra 15 til 30 års erfaring innen synskorrigerende laseroperasjoner av synsfeil. Klinikken har også den mest moderne og komplette maskinparken for laserkirurgi i Norge. Hos Argus utfører vi alle godkjente ”state of the art” metoder for synskorrigerende laseroperasjoner. Dette gjør at vi finner den metoden, som passer best for den enkelte. Les mer

All oppfølging og eventuelle etterjusteringer inkludert i prisen. 


laseroperasjoner


Myte:

”Det er smertefullt å korrigere synet med øyelaser”

Fakta:

Et vanlig utsagn fra pasienter som har vært hos Argus Syn er at de er overrasket over hvor raskt, enkelt og smertefritt inngrepet var.

En synskorrigerende laseroperasjoner av synet er en liten justering av hornhinnekrumningen og pasienten får bedøvende dråper på forhånd slik at de ikke kjenner noe under behandlingen.

Etter operasjonen slapper pasienten av på et hvilerom. De blir så kontrollert av øyekirurgen før de drar hjem.

De første timene etter behandlingen kan man kjenne et mindre ubehag. Pasienter hos Argus Syn får derfor med seg smertestillende tabletter og øyedråper, som de skal bruke etter behandlingen. De aller fleste går på jobb neste dag og forteller når de kommer tilbake på første dags kontroll at alt er gått greit.

Pasienter som har hatt en synskorrigerende overflatebehandling ASA eller såkalt ”Berøringsfri” eller ”No Touch laserbehandling”, vil oppleve mer ubehag i dagene etter behandlingen. Dette skyldes at laserbehandlingen har foregått på hornhinneoverflaten. Hos Argus Syn gir vi disse pasientene i tillegg til tabletter og dråper også bandasjelinser til å ha på øyene den første tiden etter behandlingen.Myte:

”Synskorrigerende laseroperasjon er ikke varig”

Fakta:

Endringen som gjøres ved synskorrigerende laseroperasjoner av hornhinnekrumningen er permanent. Man må imidlertid være over 18 år gammel før man gjør en synsoperasjon for å sikre at synet har blitt tilstrekkelig stabilt.

Midt i livet kommer det etterhvert alderssynsforandringer. Linsen blir mindre elastisk og de fleste må begynne med lesebriller. Selv om man har gjort en synskorrigering med øyelaser i unge år, vil man derfor, som alle andre få aldersforandringer i øyelinsen.


laseroperasjoner

Myte:

”Det er mer kostbart å gjøre synskorrigering enn å fortsette med briller og linser”

Fakta:

Hvilke kostnader den enkelte har til briller og kontaktlinser vil variere. Det er imidlertid mange beregninger som viser at sett over noen år vil en synsoperasjon falle rimeligst ut. I tillegg får man bedre livskvalitet. En pasient som nylig ble operert hos Argus Syn hadde regnet ut at kostnaden for operasjonen var ”nedbetalt” etter 6 år når han regnet det mot utgiften han sparte ved å ikke kjøpe kontaktlinser.

Argus Syn har ordninger for gunstig finansiering og rentefri delbetaling hvis man ønsker å fordele kostnaden over tid.
Myte:

”Jeg må likevel bruke briller etterpå”

Fakta:

Hensikten med en synskorrigerende laseroperasjon er at man skal se godt etter operasjonen uten briller eller kontaktlinser. I de aller fleste tilfellene kommer vi helt i mål etter den første operasjonen. Hos 3 av 100 pasienter gjør vi en etterkorrigering for å oppnå optimalt syn. Hos Argus Syn har vi en lav terskel for å gjøre en slik etterjustering. Alle kontroller og eventuelle etterjusteringer er inkludert i prisen. Les mer

Pasienter som er blitt synskorrigert i ung alder, vil imidlertid, som alle andre, oppleve å få alderssynsforandringer i 45 – 50 års alderen. De vil da måtte bruke lesebriller hvis de ikke velger å gjøre en synskorrigerende operasjon for å korrigere dette problemet. Hvis du tidligere er laseroperert og får alderssyn, er du hjertelig velkommen til å komme til Argus Syn slik at vi kan se på dine muligheter for igjen å bli helt brillefri.
Myte:

”Mine synsfeil kan ikke korrigeres”

Fakta:

Alle synsfeil, liten eller stor, det være seg nærsynthet, langsynthet og/eller skjeve hornhinner og alderssyn kan korrigeres enten med laseroperasjon, linsebytte (RLE) eller tilleggslinse ICL.

Hos Argus Syn utfører vi alle metoder for synskorrigering og vi finner den metoden som passer best for den enkelte.

Likevel kan vi ikke hjelpe alle som henvender seg til oss med ønske om synsoperasjon. Det kan skyldes øyesykdommer eller spesielle anatomiske forhold i øyet, som f.eks keratokonus.


Myte:

”Jeg har skjeve hornhinner og kan derfor ikke laserkorrigere synet”

Fakta:

Det er en relativt utbredd myte at man ikke kan laseroperere skjeve hornhinner. Faktum er at skjeve hornhinner er en meget takknemlig synsfeil å korrigere enten med laser eller med linser. Det er faktisk en fordel å ha skjeve hornhinner når vi laserkorrigerer langsynthet.