Myte:

”Det er farlig å gjøre synskorrigerende linseoperasjoner”

Fakta:

Hva er risikofritt? De fleste ting vi foretar oss i livet innebærer risiko. Noe av det farligste vi gjør er å bevege oss ute i trafikken. Eller ”de fleste ulykker skjer jo i hjemmet”. Alle medisinske behandlinger eller til og med tannlegebesøk innebærer også en viss risiko. For synskorrigerende linseoperasjoner er sjansen for at noe skal gå feil svært liten.

Synskorrigerende linseoperasjoner er det samme kirurgiske inngrepet, som man gjør ved en grå stær operasjon. Forskjellen er typen linser som legges inn. Ved synskorrigerende linseoperasjoner legger man inn en multifokal, trifokal eller torisk linse slik at pasienten kan se godt både på nært og på avstand og dermed slippe briller. Linseoperasjon er et av de hyppigst utførte inngrepet i verden. Det gjøres mer enn 10 millioner grå stær/linseoperasjoner hvert år. Denne operasjonsformen regnes som trygg behandling.

Hos Argus Syn har vi et team med øyeleger, optikere og sykepleiere, som har mange års erfaring innen synskorrigerende kirurgi. Våre leger har lengst erfaring i Norge innen denne typen behandlinger. Argus Syn har moderne operasjonssaler med nytt og avansert utstyr og instrumenter. Vi anvender kun de beste og mest avanserte mulitifokale, trifokale og toriske linsene. Klinikken er ISO-sertifisert og har de strengeste krav til hygiene. Les mer 

Hvis det skulle være behov for mer oppfølging enn vanlig, så er all oppfølging og eventuelle etterjusteringer inkludert i prisen.Myte:

”Det er smertefullt å gjøre linsebytte (RLE)”

Fakta:

Før synskorrigerende linseoperasjoner får pasienten lokalbedøvelse med bedøvende øyedråper. Pasienten opplever derfor ingen smerte under operasjonen. Hvis pasienten på forhånd ønsker det, gir vi også hos Argus Syn beroligende medikamenter. Pasienten får god informasjon både på forhånd og underveis. En tilbakemelding vi ofte får er at pasienten har følt seg trygg og godt ivaretatt under behandlingen.

Etter å ha fått utført linsebytte slapper pasienten av på et hvilerom. De blir så kontrollert av øyekirurgen før de drar hjem.

De fleste pasienter opplever svært lite ubehag etter operasjonen og de fleste går på jobb eller er i vanlig aktivitet dagen etter


Myte:

”Jeg må fortsatt bruke briller etter linseoperasjonen”

Fakta:

Målet med synskorrigerende linseoperasjoner er at pasienten skal se godt uten briller eller kontaktlinser. Med mulitifokale, trifokale eller toriske linser korrigerer vi både nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alderssyn. Hva slags type linse og hvilke resultater vi ønsker å oppnå blir nøye gått gjennom under forundersøkelsen. Av og til på grunn av f.eks enkelte netthinnesykdommer, må vi gjøre noen kompromiss når vi velger linser. Det hender da at noen ønsker en løsning hvor de i de fleste situasjoner er brillefri, men bruker briller av og til.

Hvis vi etter synsoperasjonen ikke har kommet helt i mål gjør vi etterjusteringer enten med laserkorrigering eller med tilleggs-linser. Etterjustering og kontroller er inkludert i prisen. Myte:

”En kunstig linse kan ikke korrigere for min skjeve hornhinne”

Fakta:

Det er mange som tror at det ikke er mulig å synskorrigere skjeve hornhinner. Dette er ikke tilfelle. Når man synskorrigerer skjeve hornhinner med linser (RLE) benytter vi såkalte toriske linser. Da får man korrigert både de skjeve hornhinnene og andre synsfeil man måtte ha.


Myte:

”Jeg er for gammel til å gjøre synsoperasjon”

Fakta:

Hos Argus Syn kan alle pasienter med friske øyne bli brillefri uansett alder. Våre eldste linsepasienter er i 90 årene.

De fleste som blir laseroperert er personer mellom 20 – 45 år.

Fra slutten av 40 årene og oppover anbefaler vi linsebytte med mulitifokale linser (RLE) for de fleste av pasientene. Etter en RLE operasjon vil pasienten heller aldri kunne få grå stær.

Mange eldre pasienter kontakter Argus Syn for sin grå stær. De kommer enten direkte eller via sitt forsikringsselskap. Argus Syn er en privat klinikk. Det betyr at en vanlig grå stær operasjon ikke dekkes av folketrygden. Mange velger likevel å investere i en såkalt synskorrigerende grå stær operasjon. Da blir pasienten både kvitt sin grå stær og sine synsfeil. Pasienten vil da se godt på både avstand og nært uten briller.


Myte:

”Synskorrigerende linseoperasjon er veldig kostbart”

Fakta:

Hvor mye penger den enkelte bruker til briller og kontaktlinser vil variere. Det er imidlertid mange beregninger som viser at sett over noen år vil synskorrigerende linseoperasjoner falle rimeligst ut. I tillegg får man gevinsten av en brillefri tilværelse med økt livskvalitet.

Argus Syn har ordninger for gunstig finansiering og rentefri delbetaling hvis man ønsker å fordele kostnaden over tid.Myte:

”Linsebytte gir ikke varig effekt”

Fakta:

Synsresultatet man oppnår gjennom synskorrigerende linseoperasjoner varer resten av livet. Linsene som legges inn er av meget høy kvalitet og vil holde seg uforandret.

Et linsebytte har imidlertid ingen påvirkning på ulike øyesykdommer som av og til oppstår når man blir eldre.

Pasienter som er linseoperert kan for øvrig aldri få grå stær.


Myte:

”Jeg må sykmeldes etter operasjonen”

Fakta:

Synskorrigerende linseoperasjoner er et lokalt inngrep der de aller fleste kan gå på jobb eller gjøre sine vanlige oppgaver dagen etter behandlingen. Det er imidlertid viktig at man viser forsiktighet og følger de råd man fikk på klinikken.


Myte:

”Jeg får linsebytte dekket av folketrygden”

Fakta:

Det meste av kostnadene til en vanlig grå stær operasjon blir dekket av folketrygden. Det finnes en rekke øyeklinikker, som har avtale med det offentlige og som utfører denne typen behandling. Man kan også bli operert for grå stær på flere sykehus. En fastlege eller øyelege gjør henvisninger for slike operasjoner.

Pasienter som har helseforsikring vil få dekket kostnaden til en grå stær operasjon gjennom sin helseforsikring.

Synskorrigerende operasjoner blir ikke dekket av det offentlige. Det betyr at en RLE operasjon med mulitifokale, trifokale eller toriske linser er noe pasienten selv må betale for.

I tillegg til å gjøre synskorrigerende linseoperasjoner (RLE) gjør vi hos Argus Syn både vanlige og synskorrigerende grå stær operasjoner. Hos Argus Syn opererer vi mange pasienter som har helseforsikring. Disse pasientene vil få dekket deler av kostnaden gjennom forsikringselskapet hvis de har grå stær og ønsker å gjøre en synskorrigerende grå stær-operasjon.