Netthinnerift og netthinnesykdommer

Sansecellene som fanger opp bilder, slik at vi ser, sitter i netthinnen. Netthinnen dekker innsiden av øyeveggen. Av forskjellige årsaker kan det oppstå rifter, defekter eller hull i denne hinnen. Dette kan i en del tilfeller føre til at netthinnen løsner fra øyeveggen (netthinneavløsning) som går under netthinnesykdommer.

Netthinneavløsning er en tilstand som trenger øyeblikkelig hjelp hos øyelege. Symptomene på rifter/hull kan være lysglimt og/eller redusert syn eller nyoppståtte uklarheter (”fluer”) i synsfeltet.

Øyelegene ved Argus Syn har lang erfaring med utredning av netthinnesykdommer.

Netthinneavløsning (amotio retinae)

Symptomer på netthinneavløsning er ofte skygger i synsfeltet og redusert syn. Men av og til har man netthinneavløsning uten at det gir symptomer. Dette er en alvorlig tilstand som raskt krever kirurgisk behandling. Ofte, men ikke alltid, har man hatt lysglimt og/eller nyoppståtte fluer i synsfeltet i forkant. Har man mistanke om netthinnesykdommer er det viktig at man straks tar kontakt med øyelege.

Øyelegene ved Argus Syn har lang erfaring med utredning av slike tilstander og netthinnesykdommer.