Omtrent halvparten av alle mennesker har synsfeil, dvs brytningsfeil i øyet fra de er unge. Dette er for de fleste mulig å behandle med en synskorrigerende øyeoperasjon. Det mest vanlige er at man er nærsynt, langsynt og/eller har skjeve hornhinner. I tillegg finnes det andre mer ukjente brytningsfeil, som kalles høyere grad abrasjoner (higher order aberrations), som forstyrrer synsinntrykket på ulike måter.

Alderssyn

I slutten av 40 årene utvikler de aller fleste mennesker alderssyn. Denne synsfeilen oppstår fordi den naturlige linsen i øyet blir stivere og det blir vanskelig å fokusere på det som er nært. Typiske tegn er at det blir vanskelig å lese, eller gjøre oppgaver som krever at man ser godt på nært hold. Konsekvensen blir at mange anskaffer lesebriller.

Opp gjennom historien, helt fra oldtiden, har man på forskjellige måter forsøkt å løse problemet med dårlig syn. Og endelig, i middelalderen, for ca 700 år siden, ble brillene oppfunnet. I dag er, som kjent, både briller og kontaktlinser vanlige hjelpemidler for å rette på brytningsfeil i øyet.

For mange mennesker oppleves det imidlertid brysomt og tungvint i hverdagen å være avhengig av synshjelpemidler. Brilleglassene blir fort skitne og ripete og har en tendens til å dugge i ulike sammenhenger. Briller er også upraktisk når man driver med sport og friluftsliv. Mange opplever at både briller og kontaktlinsebruk blir kostbart i det lange løp i tillegg til å være problematisk og slitsomt. Ofte fører kontaktlinsene til tørre og irriterte øyne og i verste fall kan de være en kilde til øyeinfeksjoner, som kan gi en rekke problemer inkludert varige arr på hornhinnen og nedsatt syn.

Briller og kontaktlinser kan ikke korrigere for høyere grad abrasjoner for dem som har disse brytningsfeilene.

Laseroperasjon

Fra omkring 1990 startet noen øyeleger med å utføre synskorrigerende øyeoperasjoner med excimer laser. Lasermaskinene er avanserte datastyrte instrumenter for presis og skånsom synskorrigering. Maskinen programmeres med eksakte data for hvert enkelt øye, som skal behandles og laserstrålen justerer hornhinnekrumningen slik at brytningsfeilen i øyet blir borte. Alle former for synskorrigerende laseroperasjoner er øyeoperasjoner på eller i hornhinnen, som er det ytterste laget i øyet.

Siden 1990 har det vært en rivende utvikling innen synskorrigerende laseroperasjoner. I dag finnes det flere metoder for disse øyeoperasjonene, som øyelegen kan benytte avhengig av pasientens øyeforhold og brytningsfeil. Hos Argus Syn tilbys alle anerkjente metoder for synskorrigerende laseroperasjoner, ASA overflatekorreksjon, FemtoLASIK og ReLEx SMILE. Klinikkens avanserte lasermaskiner har Wavefront teknologi og kan derfor også korrigere for høyere grad abrasjoner.

Linseoperasjon

Noen unge pasienter har øyne og brytningsfeil, som av ulike årsaker ikke kan korrigeres med laser. Mange av disse kan tilbys øyeoperasjonen ICL der man plasserer en kunstig synskorrigerende linse mellom hornhinnen og pupillen for å oppnå godt syn uten briller eller kontaktlinser.

Noen mennesker, som har fått alderssynsforandringer, kan få korrigert synsfeilene med laserbehandling. De aller fleste vil imidlertid ha best nytte av en synskorrigerende linseoperajon (RLE). Under en RLE øyeoperasjon, bytter man ut den naturlige linsen, som er blitt stiv, med en synskorrigerende linse som gjør at man ser godt på både avstand og nært. I tillegg kan disse linsene korrigere for skjeve hornhinner. De intraocculære linsene er spesialtilpasset til hver enkelt pasient og er mulitfokale, trifokale eller mulitfokale toriske. Dette er avanserte synskorrigerende linser med svært god kvalitet, som vil vare livet ut. Linsene har en mye bredere funksjon enn den typen linser man legger inn i forbindelse med en vanlig går stær operasjon, en såkalt monofokal linse, som ikke korrigerer for ulike brytningsfeil i øyet.

Personer med grå stær kan også velge å legge inne synskorrigerende linser, men dette dekkes ikke av det offentlige helsevesenet. Hos Argus Syn har vi nærmere 20 års erfaring med synskorrigerende linsebytte. Dette gjøres både på personer, som kun har alderssynsforandringer og på pasienter med grå stær, som ønsker å bli brillefri.