Øyet, synsnerven, synsbanene og synssenteret danner til sammen organet som samler informasjon om hvordan vi ser det som er rundt oss. Gjennom pupillene fanger øynene opp lys, som brytes i hornhinnen og øyelinsen, slik at det blir fokusert som et skarpt bilde på netthinnen. I netthinnen blir lyset gjort om til elektriske impulser, som blir sendt via synsbanene til synssenteret i hjernen, som igjen tolker signalene. Vi kan påvirke dette med synskorrigering.

Hva er synsfeil?

Vi har følgende typer synsfeil: Nærsynthet , langsynthetskjeve hornhinneralderssyn og aberrasjoner.

Noen mennesker har medfødt dårlig syn eller har/har hatt sykdommer i øyet eller i synsbanene, som gjør at de ikke ser godt. Denne typen synssvekkelse kan ikke korrigeres. Finn ut om du egner deg for synskorrigering ved å bestille en forundersøkelse.

Hvordan måler vi synsfeil?

  1. Først undersøker man synsevnen ukorrigert. Det vil si at man sjekker hvor godt man kan lese på en synstavle uten bruk av briller eller kontaktlinser. Hensikten med denne undersøkelsen er å finne ut hvor godt det naturlige synet er.
  2. Deretter sjekker man synet subjektivt med best mulig brillekorreksjon. På den måten kan man finne ut hva som er synspotensialet ved synskorrigering. Med en avansert excimerlaser kan man i en del tilfeller oppnå bedre syn enn med briller og kontaktlinser, fordi man også behandler aberrasjoner.
  3. Det neste steget er å undersøke hornhinnens topografi. Med denne undersøkelsen får man et detaljert strukturkart av hornhinnen. Kartet beskriver blant annet hornhinnens tykkelse og krumning og kan avsløre sykdommer i hornhinnen. Gjennom måling av øyets topografi ser man blant annet skjevheter i hornhinnen og aberrasjoner (higher order aberrations). Måling av hornhinnetopografien er også en viktig kartlegging for å se om øyet egner seg for synskorrigering.
  4. Til slutt gjøres en objektiv måling for kartlegging av eventuell langsynthet, nærsynthet og/eller skjeve hornhinner. Denne målingen gjøres etter at øynene er dryppet med dråper som utvider pupillen. Når pupillen er helt åpen blir øyets akkomodasjon (øyets autofokus) hemmet slik at at linsen ikke krummer seg for å se godt på nært. Denne målingen gir en objektiv verdi for den brillestyrken, som vil gi godt syn uten at pasienten kan påvirke resultatet.

Objektiv måling er spesielt viktig å gjøre hos unge pasienter og hos personer som er langsynte.

Ved å sammenholde de subjektive og objektive måleresultatene kan man bestemme sikkert hvilke verdier man skal legges til grunn for synsoperasjonen.

For pasienter, som skal gjøre et linsebytte med synskorrigerende/mulitifokale linser (RLE), gjøres det målinger som kommer i tillegg til dem som gjøres for pasienter som skal laseropereres eller få ICL (tilleggslinser).

På RLE pasientene måler vi i tillegg øyets lengde for å kalkulere styrken på den kunstige mulifokale linsen som skal legges inn.

Forut for en synskorrigering foretar man hos Argus Syn en medisinsk forundersøkelse, der alle øyemålinger blir utført av øyelege og optiker. Etter at undersøkelsene er gjort, evaluerer øyelegen måleresultatene og gir råd om den beste behandlingen for den enkelte pasients synsproblem. Øyelegen undersøker i tillegg kvaliteten på tårefilmen og forsikrer at øynene er friske. Dette er viktig for at resultatet skal bli optimalt. En medisinsk forundersøkelse hos Argus Syn blir avsluttet med at en rådgivende sykepleier svarer på spørsmål og gir all nødvending informasjon både skriftlig og muntlig til pasienten.