Argus Syn er den eneste klinikken i Norge, som har kjøpt inn den avanserte VisuMax Femtosekund laser for ReLEx Smile synskorrigering. Laseren er utviklet og produsert av det anerkjente firmaet Carl Zeiss.

ReLEX SMILE er den nyeste godkjente metoden for synskorrigering av synsfeil. Pr i dag har det vært gjort 2 millioner operasjoner med den metoden.

ReLEx SMILE egner seg spesielt godt for korrigering av nærsynthet, høyere grad av nærsynthet og gjerne nærsynthet i kombinasjon med skjeve hornhinner.

Med ReLEx SMILE foregår synskorrigering sentralt inne i hornhinnen. Dette skjer ved at laserenergien behandler vevet ca. 0,12 mm under hornhinnens overflate. Hornhinnevevet som ligger omkring det behandlede området blir ikke berørt.

I løpet av forundersøkelsen blir det gjort målinger, som danner grunnlaget for hvordan laserbehandlingen skal utføres. Lasermaskinen blir så programmert i henhold til dette, slik at man får riktig justering av hornhinnen. Kvaliteten på dette forarbeidet er grunnlaget for et godt synsresultat. Hos Argus Syn gjøres medisinske forundersøkelser med både lege og optiker for å sikre optimalt behandlingsgrunnlag. Pasienten får også en grundig samtale med en av våre sykepleiere, som alle har rundt 15 års erfaring innen dette fagfeltet. På denne måten sikrer vi at alle forhold knyttet til synskorrigering blir diskutert.

Etter selve laserbehandlingen med ReLEx SMILE fjernes det behandlede vevet gjennom en 2 mm åpning i kanten av hornhinnen. Laserbehandlingen fører til en permanent justering av hornhinnekrumningen slik at pasienten får korrigert sine synsfeil og får klart syn.

Fordi behandling med ReLEx SMILE foregår inne i hornhinnen er dette et meget skånsomt inngrep og pasientene opplever minimalt ubehag knyttet til denne synskorrigeringen. Pasientene får sjelden tørre øyne etter operasjonen. De aller fleste kan gå på jobb neste dag.