Synskorrigerende Laseroperasjon

Laseroperasjon av syn

Laseroperasjon er en fellesbetegnelse for ulike operasjonsmetoder der man benytter laser for å gjennomføre en varig korrigering av synsfeil (nærsynthet, langsynthet, skjeve hornhinner og alders-syn). Argus tilbyr behandlingsmetodene FemtoLASIK, ReLEx SMILE, SmartPuls – «No touch» og ASA. Med laserbehandling kan vi korrigere nærsynthet til rundt -10, langsynthet, avhengig av forholdene opp til +7 og skjeve hornhinner til -7. Etter forundersøkelsen beslutter vi hvilken behandlingsmetode som passer synet ditt best.

SmartPulse teknologi

Den nye excimer laseren hos Argus Syn, Schwind Amaris® benytter en revolusjonerende teknologi, som heter SmartPulse.

SmartPulse sikrer bedre synskvalitet i den tidlige fasen etter operasjonen uavhengig av om det er FemtoLASIK eller overflatebehandlingen Smart SURFACE. Pasientene opplever ofte en WOW-effekt når de oppdager hvor godt de ser rett etter operasjonen. SmartPulse vil si at maskinen behandler ut i fra en sofistikert geometrisk modell, som tar hensyn til at øyet er sfærisk (rundt) og ikke flatt, som var utgangspunktet i eldre teknologier. SmartPulse teknologien gir dermed en jevnere behandling av hornhinnen og sørger for at laserenergien dekker behandlingsområdet fullstendig. Les mer

FemtoLASIK

Gå på jobb med godt syn allerede neste dag!

Vi tilbyr FemtoLASIK, som er den nyeste og mest skånsomme behandlingen. FemtoLASIK gjør det mulig å utføre den synskorrigerende behandlingen i et dypere lag av hornhinnen. Man bruker laser i hele inngrepet og unngår dermed sår på hornhinnens overflate slik man får ved overflatebehandlinger som ASA, c-Ten, LASEK og NoCut. Denne teknologien er den eneste LASIK metoden NASA og det amerikanske militæret har godkjent for sine astronauter og piloter.

Ved selve laserbehandlingen polerer laserstrålen SmartPulse bort et tynt lag av hornhinnen. På denne måten blir hornhinnekrumningen justert slik at lysstrålene kommer i fokus på netthinnen og synet blir klart. Laserbehandlingen blir utført med den høyeste presisjon, med en nøyaktighet på titusendels millimeter. Den store fordelen med FemtoLASIK i forhold til andre behandlingsmetoder er at man har lite ubehag og få raskt godt syn. Allerede neste dag kan du gå på jobb. Begge øyne behandles samme dag.

ReLEx SMILE

ReLEx SMILE, som står for Small Incision Lenticule Extraction, er den nyeste godkjente metoden for synskorrigerende laseroperasjon.

(Les mer)

Argus Syn er den eneste klinikken i Norge som har kjøpt Femtosekund laseren Visumax for denne typen synskorrigering. Man får minimalt ubehag og synet er normalisert kort tid etterpå. Pr i dag er det utført mer en 5 millioner synskorrigeringer etter denne metoden.

Med ReLEx SMILE foregår hele synskorrigeringen med Visumax Femtosekund Laser. Et område sentralt i hornhinnen blir laserbehandlet i henhold til de synsfeil som skal korrigeres. Det laserbehandlede vevet blir så fjernet gjennom en 2,5 mm åpning i kanten av hornhinnen. Hornhinnekrumningen blir på denne måten justert slik lysbrytningen i øyet blir riktig og avbildningen på netthinnen skarp.

Behandlingen gir minimalt ubehag og synet er normalisert kort tid etterpå. Begge øyne behandles samme dag og allerede neste dag kan du gå på jobb.

Smart SURFACE ® «No-Touch» overflate-behandling

Smart SURFACE® er en ny metode for laserbehandling på hornhinnen, som kombinerer TransPRK, No-touch Treatment og SmartPulse Technology. Resultatet er raskere tilheling og stabilt syn enn man oppnår med elder metoder, som f.eks cTen, LASEK, ASA eller PRK. Med Smart SURFACE® trans epitelial synskorrigering foregår behandlingen på øyets overflate uten berøring av instrumenter, svamper eller alkoholløsninger. Alle trinn i behandlingen blir utført med laser.

ASA laserbehandling med SmartPulse

Den tradisjonelle formen for laserbehandling av hornhinnens overflate kalles Advanced Surface Ablation (ASA). Denne metoden utføres nå også med SmartPulse teknologi hos Argus Syn.

Slik foregår en laseroperasjon

Selve behandlingen går veldig raskt. Vi vil først gi deg rikelig med bedøvende dråper slik at du ikke skal føle noen smerte under behandlingen. Du kommer til å ligge på en benk. Underveis vil du kun merke trykk og berøring mot øyet, selve øyet er godt bedøvet. Du vil få instruksjoner om hvor du skal feste blikket. Mange engster seg i forkant før behandlingen for at de skal blunke. Dette er helt ubegrunnet da vi vil sette på en liten klemme som holder øyelokkene fra hverandre. Selve den synskorrigerende laserbehandlingen tar bare noen få sekunder. Du vil overhodet ikke kjenne laserstrålen mot øyet. De aller, aller fleste av våre pasienter er positivt overrasket over hvor raskt og smertefritt en laseroperasjon faktisk er.

Når du er ferdig, vil du få de siste instruksjoner rundt hvordan du skal forholde deg. Det er fint om du enten har noen som henter deg eller om du tar en drosje hjem.

Etter behandlingen

De første timene etter LASIK-behandling skal du holde øynene mest mulig lukket. Disse timene vil synet være uklart. De aller fleste som får denne typen behandling kommer seg raskt, med lite ubehag.
Etter ASA-behandling er det ikke uvanlig med varierende grad av ubehag de første 2-3 dagene. Du får medisiner for å lindre ubehaget. Med ASA vil du merke at synet blir gradvis bedre dag for dag.

Når bruker vi laseroperasjon?

Nærsynthet

Hvis krumningen på hornhinnen er for stor eller hvis øyeeplet er avlangt, vil lysstråler som kommer inn i øyet bli fokusert i et plan som ligger foran netthinnen. Siden lyset ikke blir fokusert på netthinnen, blir bildet uklart og det blir vanskelig å fange opp detaljer.

Dette tilsvarer å fotografere med et kamera som er ute av fokus. En nærsynt person uten briller vil se gjenstander på nært hold tydelig, mens gjenstander som er lengre unna blir uklare. Nærsynthet skyldes en arvelig disposisjon som vanligvis begynner å utvikle seg i barneårene og stabiliserer seg i tenårene.

Langsynthet

Langsynthet, overlangsynthet eller hypermetropi er betegnelser på er en tilstand hvor øyet er for kort i forhold til øyets lysbrytende kraft. Hvis krumningen på hornhinnen er for flat eller øyeeplet er kortere enn normalt, vil lysstrålene som kommer inn i øyet bli fokusert bak netthinnen istedenfor på den. Bildet som netthinnen sender til synssentret i hjernen blir derfor ute av fokus.

Barn og unge mennesker med denne synsfeilen vil vanligvis se godt både på kort og lang avstand, fordi linsen inne i øyet kompenserer for feilene i hornhinnen eller øyeeplet. Med alderen svekkes øyemusklenes evne til å kompensere. De fleste mennesker oppdager derfor ikke problemet med overlangsynthet før de nærmer seg førtiårsalderen.

Alderssyn

I alderen 45 -50 får mange mennesker problemer med å se klart når de skal lese. Behov for lesebriller er ofte kombinert med behov for briller for å se klart på langt hold. Dette problemet kan man løse ved en enkel operasjon i øyets naturlige linse. For noen pasienter med alderssyn kan behandling med laser være en god løsning. Man korrigerer et øye til godt avstandssyn og det andre til lesesyn. På den måten får pasienten klart syn både på avstand og på nært hold. Dette kalles monovision. Det testes grundig ut på forhånd hvem som egner seg for denne behandlingen.

Skjeve Hornhinner

Skjeve hornhinner – astigmatisme – betyr at hornhinnekrummingen er ujevn. Ujevnheten fører til at øyet ikke greier å fokusere lysstrålene direkte på et punkt på netthinnen slik som et normalt øye ville gjort. Skjeve hornhinner behandles ofte med laser. Vi kan med dagens metoder behandle hornhinneskjevhet på inntil 7 dioptrier. Gjennom en grundig medisinsk forundersøkelse vil vi kunne avgjøre hvilken lasermetode som er best egnet til å behandle akkurat dine øyne. Argus Syn tilbyr den siste og mest presise generasjon laserkirurgi med den avanserte Eximer-laseren Schwind Amaris 1050 Hz og FemtoLASIK, for behandling av hornhinneskjevhet.

Nadya Khamitskaya, danser

Jeg har brukt linser og briller fra jeg var liten. Livet mitt har blitt så utrolig mye enklere og klarere – ja, verden er simpelthen blitt vakrere!

Bestill Medisinsk forundersøkelse