Bestill medisinsk forundersøkelse for synsoperasjon

Våre Medarbeidere

Øyelege Willy Pettersen

Dr. Willy Pettersen er utdannet spesialist i øyemedisin fra universitetet i Tromsø.

Gjennom sin øyelegepraksis både på sykehuset og privat, så Willy Pettersen stadig pasienter som slet med ulike synsproblemer. Han fattet tidlig interesse for operasjonsteknikker, som kunne gi disse pasientene en lettere hverdag der de slapp å være avhengig av briller og linser. Tidlig på 80-tallet begynte forskningen innen synskorrigerende (refraktiv) kirurgi å ta form.

Øyelege Pettersen reiste årlig til USA og var aktivt tilstede helt fra de første møtene om denne nye behandlingsformen. Han har siden den gang vært en ledende pionér I Norden innen fagfeltet synskorrigerende laserkirurgi. I 1991 åpnet han praksis med synskorrigerende laserbehandling i Norge sammen med to andre kolleger.

Dr. Pettersen har i alle år fulgt nøye med og vært en foregangsmann innen utviklingen av refraktiv kirurgi. Våren 2001 fikk han æren av å introduserte Zyoptix i Norge. Argus Syn var også den første klinikken i Norge som tok i bruk IntraLaseTM.

Øyelege Willy Pettersen har «Diploma in Refractive Surgery» fra European Society of Cataract and Refractive Surgery. I løpet av de siste 20 årene har Dr. Pettersen foretatt laseroperasjon på tusenvis av øyne. Det finnes mange glade og fornøyde pasienter helt fra tidlig på 90-tallet som ble operert hos Willy Pettersen da denne behandlingsformen var ny i Norge.

Willy Pettersen er kjent som en dyktig kirurg og pasientene gir ofte uttrykk for at de setter stor pris på hans hyggelige vesen og rolige og trygge væremåte.


Øyelege Ruben Andersen

Dr. Ruben Andersen er spesialist i øyesykdommer med utdannelse fra Universitetet i Oslo og University of New South Wales, Sydney. Han har tidligere jobbet som overlege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus og Betanien Hospital i Skien.

Dr. Andersen har foruten generell kompetanse innen øyefaget vært særlig interessert i refraktiv hornhinnekirurgi og linseoperasjoner. Han har mange års erfaring med kirurgi av grå og grønn stær i det offentlige. I tillegg har han utført en rekke plastikkirurgiske inngrep i øyeregionen og tar seg av øyelokkoperasjoner ved Argus Syn.


Øyelege Gregor Molenda

Dr. Grzegorz Piotr Molenda (Gregor Molenda) er spesialist i øyesykdommer. I tillegg til å være øyekirurg hos Argus Syn er Dr. Molenda overlege ved øyeavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. Han har meget lang og bred erfaring innen øyefaget og innen utførelse av grå stær og linseoperasjoner. Dr Molenda innehar i tillegg en sjelden spesialkompetanse for utførelse av avanserte linseoperasjoner. Pr 2020 er det kun to øyeleger i Norge som har denne kompetansen.  I tillegg til linseoperasjoner utfører Dr. Molenda også andre øyekirurgiske inngrep, som blant annet grønn stær operasjoner.


Øyelege Eirik Andreas Hjelm

Dr. Eirik Andreas Hjelm er spesialist i øyesykdommer med utdannelse fra Royal college of surgeons i Irland. Han har tidligere jobbet som overlege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus og jobber også som overlege på øyeavdelingen på Drammen sykehus.

Dr. Hjelm har særlig interessert seg for refraktiv hornhinnekirugi og plastikkirurgiske inngrep i øyeregionen. 


Øyelege Sam Enayati

Dr. Sam Enayati er spesialist i øyesykdommer og jobber som overlege på Øyeavdelingen ved Drammen sykehus. Han er grunnlegger av avdelingens wet-lab og har forsket ved Harvard Medical School (2016-2019). Forskergruppen Enayati er tilknyttet på Harvard, ledes av Dr. Dong Feng Chen som selv er blitt veiledet av Nobelprisvinner Susumi Tonegawa ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.


Optiker Jan-Egil Trobe

Optiker Jan Egil Trobe har lang og bred kompetanse innen synskorrigerende virksomhet. Han jobbet i mange år med tilpassing av kontaktlinser og tok senere videreutdanning innen øyesykdommer.

Siden 2001 har Jan Egil Trobe arbeidet med forundersøkelser, operasjonsassistanse og kontroller for refraktiv kirurgi. Han har arbeidet for Argus Syn i mange år og sitter som optiker med en unik kompetanse innen synskorrigerende kirurgi både med laser og linser.


Optiker Trine Meklenborg

Trine Meklenborg er utdannet optiker fra Høgskolen på Kongsberg. Hun har lang erfaring fra optometrisk praksis og har jobbet i mange år med refraksjon og synskorrigering. Hun er ansatt i Argus Syn for å utføre forundersøkelser og kontroller av pasienter for synskorrigerende kirurgi.


Optiker Ane Kløvig


Legene opererte hverandre

Hos Argus Syn har Øyelege Willy Pettersen og Øyelege Jonathan Strauch, operert synet til hverandre. Begge øyelegene er svært fornøyde med sin brille og linsefrie tilværelse.

I tillegg har Dr. Pettersen operert alle blant helsepersonellet på klinikken, som har hatt behov for å korrigere synet sitt. Han har også operert synet hos alle som hadde behov for det i sin nærmeste familie.


Sykepleiere

Liv Brandal Skjærstad

Sykepleier | Kommunikasjonsansvarlig

liv.skjaerstad@argus-syn.no
Anette Syvertsen

Sykepleier

anette.syvertsen@argus-syn.no
Louise Thunem

Sykepleier

louise.thunem@argus-syn.no

Administrasjon

Marianne Pettersen

Daglig leder

marianne.pettersen@argus-syn.no
Stine Lysgård

Resepsjonsansvarlig

stine.lysgaard@argus-syn.no