Vision for all

Samarbeid med Vision For All Norge

Argus Syn har siden 2003 samarbeidet med Vision For All Norge (VFA). VFA er en humanitær, ideell organisasjon som arbeider for den dårligst stilte delen av befolkningen i ulike utviklingsland. Arbeidet består i å ta synsprøver og bekjempe blindhet.

I snart 15 år har vi mottatt brukte briller fra pasienter som er synsoperert ved vår klinikk. Vi samler inn et stort antall hvert år. Brillene sendes til VFA som igjen deler dem ut til personer som er for fattige til å kjøpe briller selv. På den måten hjelper våre synsopererte pasienter de dårligst stilte i fattige land til å få et bedre liv.

Dersom du ønsker å lese mer om prosjektet, kan du klikke her.

På vegne av VFA takker vi alle pasienter som gjennom årene har donert sine briller gjennom Argus Syn.

Bestill Medisinsk forundersøkelse