John Magnus ble tidlig nærsynt. Helt fra han var 10 år gammel var han avhengig av briller for å kunne se godt og fungere på skolen. Etter hvert syntes han brillene hemmet han mye i hverdagen og han gikk over til å bruke kontaktlinser.


John Magnus lever et aktivt liv både på jobben og i fritiden. Han minnes spesielt irritasjonen over briller som dugget i tide og utide. Han gikk over til kontaktlinser for å unngå problemene, men også kontaktlinsene ble et økende irritasjonsmoment. På reiser og ikke minst på turer i friluft, skapte linsene trøbbel. God hygiene for å skifte linser var ikke alltid like enkelt. Han var mye plaget med tørre øyne som resultat av kontaktlinsene og han minnes mange episoder der han våknet med såre øyne etter å ha sovnet med linsene på. Som anestesisykepleier jobber John Magnus i et tørt inneklima og han var spesielt plaget med slitne øyne på nattevaktene. Til slutt var «begeret fylt» og John Magnus bestemte seg for å ta tak i situasjonen. Han ville sjekke ut mulighetene for synskorrigerende laseroperasjon.

– Laseroperasjon er en liten operasjon som gir enorm gevinst

John Magnus kontaktet Argus Syn og legene der. Etter en grundig medisinsk forundersøkelse fikk han svaret han hadde håpet på: Alt lå til rette for å gjennomføre en laseroperasjon av synet.

John Magnus sier han ikke var i tvil om at dette var noe han ønsket å gjøre. At så mange er redde for laserbehandling stiller han seg uforstående til. Med sin medisinske erfaring sier han at han følte seg veldig trygg på at dette ville gå fint. Det er en liten operasjon som gir en enorm gevinst, sier han smilende.

Så klart uten briller og linser for første gang på 25 år

Møtet med Argus-teamet beskriver John Magnus som helstøpt. Man merket profesjonaliteten på det strømlinjeformede opplegget. Grundige undersøkelser, gode systemer for informasjon og raskt, presist behandlingsopplegg.

John Magnus forteller at han ikke opplevde noen smerter knyttet til laseroperasjonen, hverken under eller etter behandlingen. Han synes og det er ganske utrolig at han kunne se krimserie på TV uten briller, bare 5 timer etter laseroperasjonen – for første gang på 25 år!

Det var en helt utrolig følelse og jeg er den dag i dag er forbløffet over at jeg så raskt satt og leste tekstingen på TV. Avslutningsvis sier han at det eneste som ergrer han er at han ikke tok laseroperasjon tidligere. For livet uten briller og kontaktlinser er som han beskriver det: Genialt!