For å unngå smitte av Coronavirus

Viktig om smittevern

Som kirurgisk klinikk har Argus Syn gjennom alle år praktisert et omhyggelig og kvalitetssikret hygiene- og renholdsregime for å eliminere muligheten for bakterievekst og smitte. Disse tiltakene er ytterligere skjerpet inn før og under koronapandemien.

Dersom du ikke føler deg helt frisk på den avtalte dagen for besøk, ber vi om at du holder deg hjemme og i stedet kontakter oss for å avtale ny tid – noe som selvsagt er kostnadsfritt og uproblematisk.

Besøkende til klinikken oppfordres til å benytte antibacdispenseren i resepsjonsområdet til å rengjøre hendene ved ankomst.

Velkommen til Argus Syn!

 

Bestill Medisinsk forundersøkelse