Forventet resultat etter behandling med synslaser

Blogg

Omtrent halvparten av befolkningen har en eller flere brytningsfeil i øyet, som gjør at man er nærsynt, langsynt og/eller har skjeve hornhinner. Frem til for 30 år siden var man avhengig av å korrigere brytningsfeil i øyet med briller eller kontaktlinser. Du kan lese mer om muligheten til å bli brillefri her.

I dag kan man hos et flertall av disse, med et enkelt inngrep med en synslaser, justere hornhinnekrumningen slik at lysbrytningen blir riktig. Bildet man ser fokuseres på netthinnen og man ser klart. Frem til nå har det vært utført mer en 50 millioner synskorrigerende laseroperasjoner rundt i hele verden.

Personer, som av ulike årsaker ikke egner seg for synslaser, kan som regel bli hjulpet med andre operasjonsmetoder, som linsebytte med multifokale linser eller linseimplantat (ICL). Les mer om dette her.

Hvilket synsresultat man oppnår med laserkorrigering avhenger av flere faktorer

Det finnes internasjonale statistikker som viser hvilke synsresultater som oppnås etter en synslaser. Synsresultater kategoriseres i hovedsak i to ulike måleparametere:

  1. Synsskarphet. Denne har en skala fra 0 til 1,5, der 1,0 betraktes som ”normal synsskarphet”.
  2. Graden av synsfeil (nærsynthet, langsynthet eller skjeve hornhinner) oppgis i dioptrier (D).

En sammenstilling av internasjonale studier, gjort på ca 70.000 laseropererte øyne, viser at etter laserkorrigeringen får 90,8 % en synsskarphet på 1,0 eller bedre og 99,5% en synsskarphet på 0,5 eller bedre. Den samme studien viser at 90,9% havner innenfor +/- 0,5 D og 98,6% innenfor +/- 1 D. Dette viser at man internasjonalt for de aller fleste oppnår god synsskarphet etter en laserbehandling. Men er dette godt nok?

Til ”syvende og sist” går et viktig skille mellom ulike klinikker på hvilken terskel man setter for hva man vurderer som ”godt nok” synsresultat for alle pasientene. Det vil alltid være noen pasienter som ikke kommer helt i havn med første laserbehandling. Disse pasientene vil trenge en etterjustering før synet er helt optimalt. Hos Argus Syn får ca 5 av 100 øyne en ekstra finjustering. Alle kontroller og eventuelle etterjusteringer er for øvrig inkludert i prisen. Les mer om hvorfor du burde velge Argus Syn her.

Det er hos Argus Syn et ufravikelige krav at etter synslaser skal pasientene skal ha minst like godt syn, som det vedkommende hadde tidligere med briller og kontaktlinser. Det vil si at kravet for alle pasienter er synsskarphet på 1,0 eller bedre og ikke noen restsynsfeil, altså 0D. Først da betrakter vi resultatet etter behandling med synslaser, som godt.

Bestill Medisinsk forundersøkelse