Ove Nissen (21) er glad valget falt på synskorrigerende laseroperasjon hos Argus Syn

Referanser

For noen måneder siden bestemte Ove Nissen seg for å ta synskorrigerende laseroperasjon. Livet som kontaktlinse- og brillebruker var slitsomt og han ville gjøre noe med problemet.
Ove var, som de fleste, litt engstelig i forkant av behandlingen. Men etter å ha lest om de ulike behandlingsalternativene konkluderte han med at ulempene med en laseroperasjon var små sett i forhold til den store gevinsten han ville oppnå.

Besøkte tre klinikker før han bestemte seg for laseroperasjon

Det viktigste for Ove var at han ville være i trygge hender når han gikk i gang med noe så viktig som en synskorrigerende operasjon. Han besluttet å oppsøke tre uavhengige klinikker for å avgjøre hvor han skulle la seg behandle. Etter de tre klinikk–besøkene var han ikke i tvil: Valget falt på laseroperasjon hos Argus Syn.

Argus Syn ga best inntrykk

Ove forteller at forundersøkelsen hos Argus var noe helt annet enn det han hadde opplevd på de to andre klinikkene. På spørsmål om hva som skilte Argus Syn fra de andre påpeker han spesielt den profesjonelle behandlingen han fikk. Han merket at han var på en klinikk der de hadde gode rutiner og prosedyrer.

Hos Argus Syn opplevde han kvalitet satt i system. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene. Det var kirurgen selv som undersøkte han, noe han fant svært betryggende. Videre var det satt av god tid til informasjonssamtale med en sykepleier som hadde lang erfaring med synsoperasjoner. Her ble alle sider ved behandlingen belyst. Det var også rom for å stille alle spørsmålene han satt med. Å få gode svar var viktig for trygghetsfølelsen i forkant av behandlingen.

– Livet uten briller og linser er fenomenalt

Ove sier han også husker den vennlige og personlige atmosfæren på klinikken. Det var lett å få tak i dem på telefon, de har kort ventetid og er svært fleksible og hyggelige. Det er godt å føle at man ikke var en i mengden, men at de ansatte viser et genuint ønske om at du skal føle deg ivaretatt og være fornøyd med behandlingen.

Ove sier han på det varmeste kan anbefale Argus Syn. Helhetsinntrykket er svært bra og livet uten briller og kontaktlinser er fenomenalt!

Flere Referanser

Helt fantastisk, – jeg fikk synet i gave.

Dette er den beste investeringen jeg har gjort, sier Stine Cecilie Stine Cecilie Winther har mange jern i ilden.  Som…

Brødre ble laseroperert på samme dag

Brødrene, Zaid og Ali Khalaf er nettopp blitt laseroperert, og begge er strålende fornøyd. Endelig kan de trene og være…

Optikeren kastet brillene etter synskorrigering

Du skal være ganske dedikert for å velge optiker som yrke når du, fra naturens side, er kraftig nærsynt og…

Bestill Medisinsk forundersøkelse